PREVENTIEMEDEWERKER

Elk bedrijf dient uiterlijk sinds 1 januari 2006 over een preventiemedewerker te beschikken. De opleiding Preventiemedewerker gaat in op de relevante wet- en regelgeving die de basis vormt voor de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E), het Plan van Aanpak en de taken van de preventiemedewerker bij het uitvoeren van de Arbo-maatregelen. De opleiding duurt twee dagdelen, inclusief het examen.

De opleiding beslaat drie taakgebieden:

  • medewerking verlenen aan het uitvoeren en opstellen van een RI&E.
  • het samenwerken met- en adviseren van de OR, de personeelsvertegenwoordiging (PVT) of de belanghebbende werknemers.
  • het uitvoeren van Arbo-maatregelen.

De opleiding beslaat drie taakgebieden:

Het examen bestaat uit een theorietoets met multiple-choice vragen. Bij goed gevolg ontvangt de cursist een diploma.