BEHEERDER BRANDMELDINSTALLATIE

De norm NEN 2654 ‘Brandmeldinstallaties’ stelt de gebruiker of eigenaar van een gebouw verantwoordelijk voor het beheer van de brandmeldinstallatie. De norm bepaalt dat de gebruiker zich actief met de brandbeveiliging moet bezighouden. Hij mag deze taak ook delegeren aan een ‘Beheerder brandmeldcentrale’

In de cursus ‘Beheerder brandmeldcentrale’ komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • de taken van de Beheerder brandmeldcentrale en de wisselwerking met degene die het onderhoud van de installatie uitvoert.
  • de opbouw van een brandmeldinstallatie en de werking van de componenten.
  • het plaatsen van de brandmeldinstallatie in de organisatie, rekeninghoudend met de risico’s en de alarmopvolging bij een brandalarm. Hoewel de Beheerder brandmeldcentrale met een bestaande brandmeldinstallatie te maken krijgt, wordt toch stilgestaan bij het ontwerp. Het ontwerp bepaalt namelijk mede de doelmatigheid van de beveiliging.