BASISOPLEIDING
BEDRIJFSHULPVERLENER

Iedere organisatie dient wettelijk over minimaal één bedrijfshulpverlener te beschikken. Voor het volgen van de Basisopleiding Bedrijfshulpverlener is geen vooropleiding vereist.

De Basisopleiding Bedrijfshulpverlener bestaat uit twee delen:

1. Verlenen van eerste hulp

In dit onderdeel, bestaande uit theorie en praktijklessen, leren cursisten slachtoffers beoordelen en behandelen. De cursisten leren reanimeren en hoe te handelen bij een shock, huidwonden, ernstig uitwendig bloedverlies, brandwonden, botbreuken en ontwrichtingen en oogletsel. 

De opleiding duurt twee hele of vier halve dagen.

Het examen bestaat uit een toets en het uitvoeren van praktische oefeningen. Het praktijkexamen wordt beoordeeld door bevoegde examinatoren die voldoen aan de gestelde eisen van vakbekwaamheid. Het diploma is één jaar geldig, uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur moet een herhalingscertificaat worden behaald.

2. Beperking en bestrijding van een beginnende brand en ontruiming

In dit onderdeel leren cursisten in de praktijk een beginnende brand te blussen. Cursisten leren op welke wijze en met welke middelen een brand kan worden geblust en welke gevaren er op de loer liggen. In het theoriedeel komt aan de orde hoe een brand ontstaat en zich verder ontwikkelt. Verder wordt in dit onderdeel aandacht geschonken aan onder meer de samenwerking en communicatie met externe hulpverleningsdiensten en de wijze van alarmering. 

Van Limbeek maakt het allemaal eenvoudiger!